Opakowania szansą dla drukarni komercyjnych?

Choć niemal wszystkie segmenty rynku poligraficznego ucierpiały z powodu pandemii Covid-19, jeden z nich utrzymuje swoje wyniki na niezmienionym poziomie, a nawet rośnie. Mowa oczywiście o druku opakowań. Czy decyzja o rozszerzeniu swojej działalności o produkcję opakowań jest szansą dla drukarni komercyjnych na przetrwanie pandemii i wygenerowanie nowych zyskownych obszarów produkcji?

Jeśli istnieje jedna istotna lekcja, jaką dostawcy usług poligraficznych wyciągnęli z pandemii koronawirusa, to brzmi ona: ważne jest posiadanie szerokiego zakresu usług. Wiele firm ucierpiało z powodu zbytniej koncentracji na jednym sektorze, a ponieważ zamówienia w niektórych sektorach zmniejszyły się drastycznie, przedsiębiorstwa zaczęły się zastanawiać, co by było, gdyby miały bardziej zróżnicowaną ofertę usług. Dywagując nad możliwymi drogami dywersyfikacji trzeba przemyśleć wiele rozwiązań. Jednak najbardziej obiecujące wydaje się pójście ścieżką firm, które na pandemii nie straciły. O tym jak wejść na cyfrowy rynek opakowań i czy jest to szansa dla drukarni komercyjnych można przeczytać na stronie Fespy: https://www.fespa.com/en/news-media/features/packaging-an-opportunity-for-commercial-printers 

©Fespa

Zapisz się na newsletter