Konfrontacje Poligraficzne SITODRUK

W dniu 7 grudnia 2006 roku odbyły się kolejne Konfrontacje Poligraficzne . Tym razem Konfrontacje zorganizowane były przez Stowarzyszenie Absolwentów Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Sitodruku i Druku Cyfrowego, a tematem spotkania był: SITODRUK.

Konfrontacje otworzyli Prezes SAIP Maria Kwiatkowska oraz Prezes PSSiDC Jacek Stencel witając grupę ponad 80 słuchaczy.

Pierwszą prezentację pod tytułem “Co to jest FESPA” poprowadził Michael Ryan, przedstawiciel federacji FESPA. Omówił on charakterystykę ogólną organizacji FESPA oraz obszary działalności tej organizacji jakimi są promocja sitodruku i cyfrowego tworzenia obrazu. Omówił projekty stowarzyszeń lokalnych wspierane przez FESPA. Na koniec przedstawił najbliższe targi FESPA 2007 w Berlinie. Ze względu na geograficzną bliskość tego miejsca podkreślił szanse jakie w związku z tym pojawiają się dla polskich sitodrukarzy i drukarzy cyfrowych.

Drugi wykład  “Możliwości współczesnego sitodruku” poprowadzł Jacek Stencel, reprezentujący firmę Pasja z Mikołowa. Przedstawił on genezę sitodruku oraz krótki rys historyczny. Następnie omówił zarys podstaw tej technologii. Zastosowania sitodruku zostały przedstawione na przykładzie produktów firmy PASJA, udowodniły słuchaczom, że sitodruk to nie tylko proste druki, ale również techniki uszlachetniań i specjalne efekty nie możliwe do zastosowania gdzie indziej.

Kolejnym prelegentem był Janusz Wdowiarski z firmy  Basse z Warszawy – “Przyjazne środowisko pracy w przygotowalni sitodrukowej”. Omówił on zakres operacji w przygotowalni sitodrukowej. Przedstawił jak zdefiniować i ocenić własne potrzeby i możliwości zarówno lokalowe jak i finansowe. Przedstawił również założenia i priorytety przy wyborze oprzyrządowania i preparatów chemicznych dla przygotowalni oraz wskazał jakie konsekwencje niosą za sobą dokonane wybory.

Leszek Stachowiak przedstawiciel firmy Serifar z Poznania przedstawił prezentację “Technologia transferów w sitodruku”. Na wstępie przedstawił on rodzaje transferów na rynku druku na tkaninach. Następnie udzielił wskazówek dlaczego i kiedy wybrać druk transferowy. Omówił on poszczególne etapy wykonania oraz warunki procesu transferu. Następnie przedstawił przykłady różnych transferów. Na konieć podzielił się swoimi doświadczeniami z rozwiązywaniem najpowszechniej występujących problemów.

Grzegorz Grzesiak z firmy Grafico z Wyszkowa przedstawił wykład „Praktyczne zastosowanie systemu CTS (computer to screen) w drukarni sitodrukowej”. Na wstępie omówił on zasady dzialania systemów CTS typu “ink-jet” i laserowego. Następnie porownał procesy technologiczne wykonania matrycy z zastosowaniem kopiowania stykowego, kamery reprodukcyjnej i CTS. Omówił on zalety i wady systemu CTS. Na zakończenie jako użytkownik systemu JetScreen firmy Luescher przedstawił praktyczne uwagi dotyczace eksploatacji tej maszyny.

Ostatnią prezentację “E-learning. Europejski internetowy kurs sitodruku” poprowadził Michał Kridel z  Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego. Rozpoczął on od scharakteryzowania internetowego kursu sitodruku w języku polskim, który PSSiDC wkrótkce udostępni użytkownikom on-line. Omówił następnie zasady nauki w systemie e-learning prezentując działanie systemu na żywo. Kurs kończy się egzaminem końcowym potwierdzonym certyfikat sygnowanym przez federację FESPA oraz PSSiDC . W niedalekiej przyszłości stowarzyszenie zamierza zorganizować część drugą kursu – warsztaty praktyczne. Więcej informacji o kursie można znaleźć klikając tutaj…

 

Foto: PSSiDC, “Świat Druku”

Zapisz się na newsletter