Nowe, strategiczne decyzje PSSiDC. Podsumowanie Zgromadzenia Walnego.

W dniu 08.09.2020 roku odbyło się Zgromadzenie Walne Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, które miało miejsce w Strykowie.

W związku z panującym wirusem COVID-19 większość osób udzieliła pełnomocnictw, mimo wszystko w spotkaniu uczestniczyło więcej firm niż w ubiegłym roku.
Jedną z ważniejszych, podjętych uchwał była częściowa zmiana Zarządu, która ustanowiła Jacka Szydłowskiego jako drugiego Vice Prezesa Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, obok Jacka Swornowskiego oraz pełniącego długoletnio funkcję Prezesa Jacka Stencla.

Dodatkowo wybrano nowych członków do Komisji Rewizyjnej, którymi zostali Wojciech Paterczyk i Marcin Kozak oraz Leszek Stachowiak, jako przewodniczący. Ponad to ustanowiono Jacka Swornowskiego oraz Jacka Szydłowskiego na nowych działaczy Komisji Uchwał i Wniosków. Za przewodniczącego Zebrania wybrano Dyrektora PSSiDC.
Na zgromadzeniu omówiono wszystkie dotychczasowe aktywne działanie Stowarzyszenia, w tym wszelkiego rodzaju zorganizowane szkolenia, udziały w targach, czy spotkaniach branżowych, które miały miejsce od ostatniego Zgromadzenia Walnego. Dodatkowo miała miejsce prezentacja nowego Dyrektora Stowarzyszenia – Joanny Zjawin, która objęła stanowisko w maju obecnego roku.

W trakcie Zgromadzenia Walnego wytyczono dodatkowe kierunki działań, do których należeć będzie m.in. czynna aktywność́ PSSiDC w mediach, budowanie pozytywnego wizerunku Stowarzyszenia na zewnątrz oraz tworzenie i umacnianie relacji z obecnymi oraz nowymi członkami. Tym samym, aby wizerunek pozostał spójny, podjęto decyzję o zbudowaniu nowej strony Internetowej dla PSSiDC.

Zapisz się na newsletter