Historia i cele

Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich – bo tak się początkowo stowarzyszenie nazywało – powstało 18 czerwca 1994 roku, na wniosek 17 członków – założycieli z całego kraju. Pierwotną siedzibą Stowarzyszenia była Łódź. W 1998 roku wybrane zostały nowe władze Stowarzyszenia, a biuro przeniesiono do Krakowa.

Podstawowym zadaniem jest szeroko rozumiana współpraca i wzajemna pomoc w obrębie działalności członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zajmuje się wymianą doświadczeń, organizacją szkoleń i seminariów specjalistycznych. Ponadto realizuje program promocji polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego w świecie poprzez organizację targów branżowych.

Od 1997 roku Stowarzyszenie należy do europejskiej organizacji sitodruku i druku cyfrowego FESPA (Federation of Europran Screen Printing Association). Pozwala to na kontakty z międzynarodowym środowiskiem oraz promuje polski sitodruk i druk cyfrowy w Europie. Stowarzyszenie, we współpracy z FESPA, organizuje wystawy, zjazdy i targi, które umożliwiają poznanie nowych materiałów, technologii i maszyn do sitodruku i druku cyfrowego.

PSSiDC zrzesza w chwili obecnej około 60  osób. Wśród nich znajdują się czołowi krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn i urządzeń do sitodruku i druku cyfrowego, dystrybutorzy farb i środków pomocniczych oraz zakłady sitodrukarskie i drukarnie cyfrowe.

W dziedzinie edukacji i promocji PSSiDC planuje:

 1. ukazywać aktualne trendy i tendencje rynkowe panujących na rynku poligraficznym zarówno w Polsce jak i na arenie międzynarodowej.
 2. udzielać fachowej informacji z zakresu sitodruku członkom Stowarzyszenia oraz osobom zainteresowanym.
 3. realizować programu promocji i rozwoju polskiego przemysłu sitodrukowego i druku cyfrowego na arenie międzynarodowej
 4. łączyć społeczność zainteresowaną drukiem cyfrowym oraz sitodrukiem.
 5. organizować szkolenia i seminaria z zakresu sitodruku i druku cyfrowego.
 6. umożliwiać bycie członkiem prestiżowego Clubu FESPA.
 7. jako medium opiniotwórcze, wskazywać problemy w branży, analizować i pokazywać najlepsze rozwiązania.
 8. uczestniczyć w spotkaniach branżowych, targach oraz eventach, po to, aby informować Państwa o najistotniejszych sprawach na bieżąco i rzetelnie.
 9. informować Członków na temat zmian w obrębie przepisów ważnych dla branży
 10. wydawać specjalistyczne materiały w postaci różnych publikacji
 11. wspierać Członków upustami rabatami na wiele usług pomocnych w branży poligraficznej.
Zapisz się na newsletter