„Czas dla Polski” – promocja polskiej poligrafii

„Czas dla Polski” – promocja polskiej poligrafii

Projekt „Czas dla Polski” to zbiór wydarzeń podczas Targów DRUPA 2016 i w Polsce, których wspólnym mianownikiem jest zwrócenie uwagi zagranicznych klientów i inwestorów na potencjał polskich drukarń. Ważnym celem jest również konsolidacja firm poligraficznych wokół wspólnych działań proeksportowych (wspólne stoiska na targach, misje gospodarcze itp.).

Konferencja „Aktywni w Europie” na Targach DRUPA 2016
Głównym elementem projektu jest organizowana przez PBKG duża konferencja (około 300 osób) na Targach DRUPA 2016, 2 czerwca w Dusseldorfie. Na Konferencji zostanie zaprezentowany raport “Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”. Raport przygotowywany wspólnie przez PBKG i KPMG od lat jest jedynym tak szerokim kompendium wiedzy dla wszystkich, którzy są zainteresowani naszym przemysłem poligraficznym.

Forum Gospodarcze „Czas dla Polski”
Równie ważnym  elementem Projektu spotkanie gospodarcze zaplanowane w siedzibie Izby Rzemieślniczej miasta Dusseldorf. Izba Rzemieślnicza to prawie 58.000 przedsiębiorstw. Wspólne spotkanie polskich i niemieckich przedsiębiorców będzie miało ogromne znaczenie dla intensyfikacji działań proeksportowych. Obok oficjalnego charakteru takie spotkanie będzie mieć również swój bardzo praktyczny biznesowy wymiar.

Konferencje „Skuteczny eksport – instrumenty wsparcia na wyciągnięcie ręki”
Merytorycznym uzupełnieniem wydarzeń w Dusseldorfie będą dwie konferencje krajowe w Warszawie (19. kwietnia) w siedzibie PAIiIZ i Krakowie (20.kwietnia) w Hotelu Sheraton. Celem Konferencji jest przedstawienie dostępnych w agendach rządowych instrumentów finansowych i rozwiązań organizacyjnych wspierających działania eksportowe i inwestycyjne polskich przedsiębiorstw.
Organizatorzy zadbali, aby wiedzą podzielili się najlepsi eksperci, którzy na co dzień tworzą politykę gospodarczą państwa w tym zakresie.  Dzięki Konferencji uzyskają Państwo w jednym miejscu bogatą wiedzę o różnych formach wsparcia Waszego biznesu – od dofinansowania wyjazdu na targi zagraniczne po pomysły na skuteczne skorzystanie z funduszy europejskich.

Organizatorzy Projektu
Projekt jest przygotowywany przez Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, ECMA Polska i Instytut Gutenberga.

Partnerzy instytucjonalni
Bractwo chce położyć szczególny nacisk na obecność instytucji rządowych, które nadadzą właściwą oprawę Projektowi. Prowadzone są zaawansowane rozmowy nad patronatem Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Banku Gospodarstwa Krajowego. Projekt uzyskał wsparcie Polskiej Izby Druku i Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego. Prowadzone są rozmowy nad włączeniem kolejnych partnerów. Ze strony niemieckiej partnerskie instytucje to Izba Rzemieślnicza miasta Dusseldorf i Izba Przemysłowo – Handlowa Nadrenii Westfalii.

Partnerzy biznesowi
Partnerami biznesowymi są w tej chwili firmy Henkel Polska, Heidelberg Polska i Grafikus – Systemy Graficzne.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych wydarzeń można znaleźć na stronach Instytutu Gutenberga i Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga.

Zapraszamy firmy do partnerstwa. Warunki współpracy znajdą Państwo w dokumentach do pobrania  poniżej.

Raport – Oferta dla dostawców i kooperantów branży 2016

Raport – Oferta dla drukarń 2016

Zapisz się na newsletter