15.06.2021 kolejny FESPA Coffee Break

Polskie Stowarzyszenie Sitodruku i Druku Cyfrowego zaprasza na kolejne spotkanie drugiej serii FESPA Coffee Break, które odbędzie się 15 czerwca o godzinie 12:00 czasu polskiego.

Tematyka tego wydarzenia będzie oscylować wokół zagadnień redukcji, ponownego użycia i recyklingu.

Zmiany klimatyczne, które stwarzają coraz poważniejsze zagrożenie niosą ze sobą potrzebę wdrażania nowego podejścia w procesach produkcyjnych. Rozważając cykl życia drukowanych produktów, powinno się znajdować sposoby na zwiększenie ich żywotności lub możliwości ponownego wykorzystania. Takie podejście odpowiada na potrzeby zmieniających się oczekiwań konsumentów, a gdy zostanie zastosowane, stanie się nie tylko szansą dla firm, które je wdrożą, ale pozwoli zapobiec dodatkowym, wysokim opłatom i karom legislacyjnym typu „zanieczyszczający płaci”.

Kliknij TUTAJ po więcej szczegółów i zarejestruj się na wydarzenie.

Zapisz się na newsletter