Jacek Stencel ponownie Prezesem PSSiDC. Relacja z WZC Członków PSSiDC 2024

Dnia 14 maja 2024 r. w Golf Par Mikołów odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego – PSSiDC.

Podczas wydarzenia zebrani Członkowie, w związku z kończącą się kadencją dokonali wyboru nowego Prezesa Zarządu Stowarzyszenia. Po raz kolejny Prezesem Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego został Jacek Stencel.

W dalszej części obrad Zgromadzenia zatwierdzono sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za rok 2023 oraz udzielono absolutorium Zarządowi PSSiDC. Następnie przystąpiono do dyskusji nad bieżącą działalnością, planami i zadaniami na przyszłość oraz przygotowaniami do obchodów Jubileuszu 30-lecia Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego.

Po zamknięcie obrad, Prezydent Klubu Bogdan Uliasz zaprosił uczestników Zgromadzenia na zwiedzanie pola golfowego i opowiedział o historii powstania tego miejsca, a także o atrakcjach i korzyściach płynących z uprawiania tego sportu.

Serdeczne podziękowania dla Golf Park Mikołów za gościnność i możliwość odbycia obrad w tak urokliwym miejscu.

Zapisz się na newsletter