Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków PSSiDC 14 MAJA 2024!

w imieniu Zarządu PSSiDC serdecznie zapraszamy Członków PSSiDC do uczestnictwa w  Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków Polskiego Stowarzyszenia Sitodruku i Druku Cyfrowego, które odbędzie się dnia 14 maja 2024 roku w Mikołowie na terenie Golf Park Mikołów przy ul. Golfowej 2, 43-190 Mikołów, o godzinie 10.00.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w wydarzeniu do dnia 10 maja br. 

W przypadku braku możliwości uczestnictwa w zebraniu bardzo prosimy o przygotowanie i przesłanie pełnomocnictwa dla przedstawicieli Zarządu lub innej osoby reprezentującej Państwa firmę na spotkaniu na adres: biuro@pssidc.org.pl.

Po części oficjalnej, Prezydent GPM zaprasza na zwiedzanie mikołowskiego pola golfowego będącego częścią Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

Dla chętnych będzie także możliwość próbnej gry w golfa i sprawdzenia swoich umiejętności w tej dziedzinie.

Więcej informacji udziela Biuro Zarządu PSSiDC: biuro@pssidc.org.pl

 Plan spotkania Członków PSSiDC

10.00 – 10.30       Otwarcie Wyborczego WZC PSSiDC (1 termin)
10.30 – 13.30        Obrady WZC Członków PSSiDC (2 termin)
13.45 – 14.30        Lunch
14.30                       Atrakcje na polu golfowym

Więcej informacji nt. miejsca wydarzenia

Serdecznie zapraszamy!

Zapisz się na newsletter